At BLESSIMA we produce natural leather bracelets crafted with positivity. I am Elena Călin and through BLESSIMA I want to send people a replica of my positive energy. I am passionate about positive words that I started studying them in 2012. In January 2013 I created a blog PositiveWordsResearch.com. On this blog I started compiling a list of positive words. The list went viral. Then I created a list in Romanian and 15 other languages. In six years PositiveWordsResearch.com has gathered over 20 million views. I like to say that everything started from the word Gratitude, from the fact that I am a supernerd and I have a mental pattern of sharing with the people around me the secrets I discover about life. This is me, in 2018, in Tallinn, Estonia, at Mindvalley University.

_______

La BLESSIMA producem brățări din piele naturală meșteșugărite cu pozitivitate. Sunt Elena Călin și prin BLESSIMA vreau să transmit oamenilor o replică a energiei mele pozitive. Sunt pasionată de cuvinte pozitive pe care am început să le studiez in 2012. În Ianurie 2013 am creat un blog PositiveWordsResearch.com. Pe acest blog am început să compilez o lista de cuvinte pozitive. Lista a devenit virală. Apoi, am creat o listă în limba română și în alte 15 limbi. În șase ani PositiveWordsResearch.com a acumulat peste 20 milioane de vizualizări. Îmi place să spun ca totul a început de la cuvântul Recunoștință, de la faptul ca sunt o supertocilară și am un tipar mental de a împărtăși cu oamenii din jurul meu secretele pe care le tot descopăr despre viată. Aceasta sunt eu, in 2018, in Tallinn, Estonia, La Mindvalley University.

The Story of BLESSIMA

I was selling vegetal-treated leather book signs embossed with a positive word at the Romanian Peasant Museum. A lady approached me excitedly and said “Aaaaaaaa these are positive bracelets, I take this one that writes POWER for my niece. She is 4 years old. She walks around the house, picks up small objects and says: Look I can pick this up because I’m strong. ” I will never forget the disappointment on her face when I said, “No madam, those are not bracelets, they are bookmarks.” The chance was that she did not leave. She was sitting there with the bookmark in her hand … hoping it would be a bracelet. I said, “But if you want I can make a hole in the bottom and make it a bracelet”. “Super”, she said, “I want to take five bracelets with positive powers, one for my two nieces, one grandson, for me and my husband. A, here he comes, put it on your hand dear, I took you a bracelet with Prosperity, pay the lady please.”

And this is how BLESSIMA was born.

_____________

Povestea BLESSIMA

Vindeam la Muzeul Tăranului Român semne de carte din piele tratată vegetal embosate cu un cuvânt pozitiv. O doamnă s-a apropiat de mine entuziasmată și a zis “Aaaaaaaa acestea sunt brățări cu pozitivitate, o iau pe aceasta pe care scrie PUTERE pentru nepoțica mea. Are 4 anișori. Se tot plimbă prin casa, ridică obiecte micuțe și zice: Uite eu pot să ridic asta pentru ca sunt puternică.” Nu o să uit niciodată dezamagirea de pe fața ei când i-am zis: “Nu doamnă, acelea nu sunt brățări, sunt semne de carte.” Întâmplarea face că ea nu a plecat. Stătea acolo cu semnul de carte în mână… sperând să fie o brațară. Am zis: “Dar dacă vreți vă mai dau o gaură și în partea de jos și o faceți brațară”. “Super”, a zis ea, “deoarece vreau să iau cinci brățări cu puteri pozitive, câte una pentru cele două nepoate, un nepot, pentru mine și soțul meu. A uite-l că vine, ține dragule, ți-am luat o brătară cu Belșug, plătește-o pe doamna te rog.”

Și așa s-a născut BLESSIMA.

Bratara Intuitie

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.