Who is Hortensio? – Cine este Hortensio?

Hortensio is our company mascot. – Hortensio este mascota noastră.

What is his story? Care este povestea lui?

Hortensio was a snail that had a colorful shell and lived on a planet where everything was gray … except him. In a moment of joy, his magic is unleashed and … within seconds … Hortensio colors the whole world.

Hortensio era un melc ce avea cochilia colorată și trăia pe o planetă unde totul era gri… mai puțin el. Într-un moment de bucurie, se declanșează magia lui și… în câteva secunde… Hortensio colorează întreaga lume.

From the memories of Hortensio – Din amintirile lui Hortensio

Clara sees Hortensio for the first time. – Clara îl vede pentru prima dată pe Hortensio.

Clara takes Hortensio to school. A little boy tickles Hortensio and he laughs. Then the magic is triggered and Hortensio colors the whole world in just seconds.

Clara îl ia pe Hortensio la școală. Un baiețel îl gâdiă pe Hortensio și el râde. Atunci i se declanșează magia și Hortensio colorează întreaga lume în doar câteva secunde.

Clara meditates near a tree. Her grandmother follows her secretly. – Clara meditează lângă un copac. Bunica ei o urmărește pe ascuns.

Clara hears Hortensio talking for the first time. – Clara îl aude pentru prima dată pe Hortensio vorbind.

Hortensio saves Clara. – Hortensio o salvează pe Clara.

Elena Călin published Hortensio’s story in December 2012 being the tenth of the ten children’s stories that she wrote. The book, with the ten stories, was written in English and published as “Hortensio and the Magic Stories”. The book is available for purchase on Amazon. Elena is currently writing a novel about Hortensio’s adventures.

Elena Călin a publicat povestea lui Hortensio în Decembrie 2012 fiind a zecea din cele zece povești pentru copii pe care le-a scris. Cartea cu cele zece povești a fost scrisă în Engleză și publicată sub denumirea de “Hortensio and the Magic Stories”. Cartea se găsește pentru cumpărare pe Amazon. În prezent Elena scrie un roman despre aventurile lui Hortensio.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.